αποδελτιώνομαι


αποδελτιώνομαι
αποδελτιώνομαι, αποδελτιώθηκα, αποδελτιωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.